KOBE, JAPAN: GLIMPSES OF SUWAYAMA SHRINE PARK

IMG_9470IMG_9419

DCIM100GOPROGOPR0968.

IMG_9414 IMG_9417

IMG_9455 IMG_9454 IMG_9450 IMG_9449 IMG_9448 IMG_9447 IMG_9444 IMG_9443 IMG_9442IMG_9441 IMG_9440 IMG_9439 IMG_9438 IMG_9437 IMG_9436 IMG_9435 IMG_9434 IMG_9432 IMG_9429 IMG_9428 IMG_9425 IMG_9424 IMG_9421

7apr16. Kobe, Japan.