NAGASAKI, JAPAN: HAVE NO FEAR

IMG_1731 IMG_1732 IMG_1733 IMG_1734 IMG_1735 IMG_1736 IMG_1737 IMG_1738 IMG_1740 IMG_1741

The whole secret of existence is to have no fear. ~ B u d d h a

IMG_1244 IMG_1362 IMG_1286 IMG_1525 IMG_1729 IMG_1730

IMG_0306

may16. Nagasaki, Japan.

5 thoughts on “NAGASAKI, JAPAN: HAVE NO FEAR

Leave a Reply