KOBE, JAPAN IMAGES: LIFE PASSES

“While we wait for life, life passes.” ― Seneca

114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 113

aug14. Kobe, Japan.

2 thoughts on “KOBE, JAPAN IMAGES: LIFE PASSES

Leave a Reply